Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Gréckokatolická cirkev, farnosť Ľubica

163389

Stretnutia s históriou s duchovným zameraním

Stretnutia s históriou s duchovným zameranímVytlačiť
 

Prednáška - J. M. PetzvalStretnutie s históriou s duchovným zameraním I.

Návšteva hrobov

Od 26.I.2019 odštartoval v našej farnosti, ale aj v meste Kežmarok cyklus prechádzok a videoprojekcii po stopách histórie, najmä významných osobnosti Kežmarku, ktorý sa bude uskutočňovať v poslednom  víkendovom dni každého mesiaca v tomto roku okrem júla.

 Prvé stretnutie sa uskutočnilo v sobotu návštevou Starého historického cintorína. Zastavovali sme sa pri hroboch významných osobnosti mesta Kežmarok, kde nechýbali návštevy aj hrobov významných duchovných osobnosti Slovenska a ich rodín. Vďaka patri predovšetkým  Ing. Ladislavovi Joppovi, ktorý spolu s Ing. Š.  Kuricom  a p. Kredatusom dobrovoľnícky  spracoval informácie o hrobových miestach významných kežmarských osobnosti. Sprevádzaní opisom pohnutého života významných osobnosti Slovenska po cintoríne  sme si hlbšie uvedomil,  aké významné pietne miesto má Kežmarok a akú nesmiernu hodnotu má plnohodnotný ľudský život ľudí, Podujatia sa zúčastnili 9. záujemci. Toto podujatie sa ešte pre veľký dodatočný záujem uskutoční ešte raz.

Stretnutie s históriou s duchovným zameraním II. Dr. Alexander, priekopník röntgenológie

22. februára 2019 sa realizovala pre našich farníkov a kežmarskú verejnosť video prezentácia života a diela kežmarského rodáka a lekára Dr. Alexandra 1857-1916, priekopníka röntgenológie a života jeho rodiny s použitím takmer 100 obrázkov s komentármi M. Chomu. Z jeho života je príkladné najmä to, ako sa vedel obetovať pre svojich  blízkych nielen ako lekár, ale aj ako občan svojho mesta. Je to predovšetkým liečenie chudobných zdarma, zakladanie a práca v penzijnom, invalidnom, okrášľujúcom a streleckom spolku, ale aj mnohé jeho zbierkové aktivity na výstavbu kežmarskej nemocnice, ktorá dnes nesie jeho meno, Sú to aj aktivity pre začínajúcu elektrifikáciu a kanalizáciu mesta, zakladanie a finančné udržanie nových kežmarských škôl, to všetko sa v obrázkoch nieslo s poznaním jeho vývoja od detstva až po smrť v kruhu svojej rodiny. Dr. Alexander navštevoval katolícku základnú školu  pri Bazilike sv. Kríža a bol mimoriadne aktívny v záchrane zdravia a života nielen Kežmarčanov, ale aj ľudí zo širšieho okolia.  Dojemné boli predovšetkým láskyplné vzťahy v  jeho 7 člennej rodine a osud jeho deti. Dcéra Matilda bola zakladateľkou Hudobnej školy v Kežmarku a zaslúžila sa o záchranu židovskej rodiny Berkovičovcov  počas II. sv. vojny. Osobitne je veľký prínos Dr. Alexandra  v duchovnej tvorbe pôsobivých básni, ktoré sa na stretnutí recitovali .Žiaľ kvôli nízkej propagácii sa podujatia zúčastnilo iba 5 záujemcov. Toto podujatie sa bude pre veľký dodatočný záujem opakovať.

Stretnutie s históriou s duchovným zameraním III.

Matematici bratia Petzvalovci

29. apríla 2019 o 15:15 nás prekvapila v mestskej knižnici  vysoká účasť záujemcov, cca 50 ľudí vďaka dobrej informovanosti verejnosti. Duchovný fenomén belianskeho rodáka a kežmarského študenta J.M.Petzvala (1807-1891), vedca svetového mena, zakladateľa fotografickej dioptriky, priekopníka aplikovanej matematiky a fyziky sa odzrkadľuje  v jeho živote a v živote jeho rodiny. Jeho otec bol nielen učiteľom, ale aj celoživotne kantorom a regenschorim v rímskokatolíckych kostoloch v Spišskej Belej, Kežmarku a v Levoči. Nábožným životom viedol aj s Jozefovho brata O.B. Petzvala (1809-1883), priekopníka vysokoškolskej tvorby matematickej a astronomickej literatúry v Uhorsku, propagátora technických disciplín,  tiež istý čas aj dekana fakulty na  univerzite v Budapešti. Ixh sestra dcéra  Rozália pôsobila v Levoči  ako speváčka v kostole sv. Jakuba v Levoči . Celá rodina bývala Pod hradbami pri katolíckom gymnáziu. V Levoči však  zatiaľ nie je o Petzvalovcoch  žiadna zmienka.

J. M. Petzval ako 21 ročný inžinier zachránil Budapešti pred záplavami, keď odvážne dal presekať hrádze Dunaja tak, aby nezaplavila voda mestskú časť Pešť, kde žili predovšetkým prostí ľudia. Počas svojho profesorského pôsobenia  na viedenskej univerzite  žil asketickým životom na povestnom vrchu Kahlenberg v opustenom kláštore kamaduldov.  Dnes je to posvätný vrch Viedne a celého Rakúska. Po Waweli a Čenstochovej je aj posvätným miestom  Poľska od r.1683,keď poľský  kráľ Ján II. Sobiesky  zachránil Viedeň pred Turkami povestným útokom svojej armády, najmä tzv. anjelskej jazdy, kde zahájil postupné oslobodzovanie Európy od Turecka. Pamätný deň víťaznej bitky zahájenej z  viedenského  Kahlenbergu  12. september  vyhlásil pápež  Innocent XI.  za sviatočný deň Panny Márie.

 V týchto priestoroch boli požehnané objavy a  realizovaná takmer celá vedecká práca J.M. Petzvala. . V bývalom priľahlom rehoľnom dome  robil J.M. Petzval  svoje vynálezy a vytváral svoje matematické teórie Dnes patrí tamojší kostol sv. Jozefa poľskej reholi. Toto posvätné miesto navštívil aj Ján Pavol II.

 Na našom stretnutí nás oboznámil podpredseda Prešovského samosprávneho kraja  JUDr. Štefan Bieľak o prvých pokusoch a pohnútkach na odhalenie pomníka J. M. Petzvala v týchto posvätných priestoroch. Preto aj prezentácia v 70 bodoch power pointu o živote J.M. Petzvala sa dotýka aj týchto skutočnosti.

 Už v útlom detstve J.M. Petzval študoval na piaristickom gymnáziu v Podolinci a s touto rehoľou mal počas svojho života veľmi úzky vzťah. Zachovali sa dokonca hanebné karikatúry Petzvala v rehoľnom šate a  listy, kde ho piaristi oslovovali zrejme rehoľným menom "Bruder Jonas" (brat Jonaš). Petzval sa oženil  pokročilom  veku, avšak po 4 rokoch ovdovel. Mohol teda ku sklonku života prijať aj nižší rehoľný stav. Obaja bratia Petzvalovci sa tiež podieľali svojimi matematickými výpočtami na stavbe Baziliky sv. Štefana v Budapešti. Traja bratia Petzvalovci sa narodili  sa v 3 a a2 ročných odstupoch 6. januára na Tri krále. Preto ich doma volali "Traja králi Petzvali". Najstarší brat Nestor však zakrátko zomrel.

Premietané  prezentácie o bratoch Petzvalovcoch  poslúžia ako učebné pomôcky  na všetkých okolitých školách a sú prístupné  pre súkromné osoby a ich rodiny bezplatne.

Text a foto poslal Milan Choma

 


 
 

dnes je: 26.8.2019

meniny má: Samuel

podrobný kalendár

webygroup
26.8.2019
ÚvodÚvodná stránka