Kežmarok

Komentáre: Komentáre vypnuté na Kežmarok
Táto stránka má hierarchiu - Hlavná stránka:Kronika

Kronika 1999 – 2002

Kronika 2003 – 2004

Kronika 2005 – 2007

Kronika 2008 – 2009

Kronika 2010 – 2011

Chrámový sviatok

Cirkev nemá vo zvyku oslavovať deň pozemského narodenia svätých, ale skôr ich odchod do večnosti – narodenia sa pre nebeské kráľovstvo – deň ich smrti. Výnimku tvoria len dvaja najväčší svätci: Panna Mária a Ján Krstiteľ. U nich oslavujeme ich narodenie pre zem, ale aj pre nebeské kráľovstvo.

Jeden z veľkých sviatkov, ktorý stojí na začiatku nášho cirkevného roku je sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. Ako vidno z tropára ide o veľmi radostnú, ale aj vážnu udalosť. Radostnú pretože sa narodila Božia Matka a Vládkyňa neba i zeme, vážnu pretože vyjadruje jednu veľkú pravdu o Božej Matke: a to že z nej zažiarilo Slnko pravdy, Kristus, náš Boh. Z nej vzišla ranná zora i východ slnka. O veľkosti sviatku svedčí aj jeho vznešený názov v našich bohoslužobných knihách: Narodenie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy panny Márie.

Sviatok Narodenia Bohorodičky vo východnej cirkvi patrí do starodávnych bohorodičných sviatkov, takže sa nedá určiť počiatok jeho slávenia. Hovorí o ňom už Ján Zlatoústy, Augustín, Roman Sladkopevec. Helena, matka Konštantína Veľkého dala postaviť  chrám na počesť tohto sviatku. Až v VII. storočí sa začína tento sviatok oslavovať aj na Západe.

Stichiry (oslávne piesne) pre tento sviatok zložili patriarcha Anatolij (449-458), Štefan Jeruzalemský (VI. st.), svätý Andrej Krétsky, patriarcha Sergej (obaja VII. st.), svätý Ján Damascénsky s patriarchom Germanom (VIII. st.)

 

Michal Vadrna.

Vitajte , dnes je piatok september 22, 2017
Tradiční český výrobce sportovní výživy Promil